Moeten wij ons als Nederlanders zorgen maken na gezondheidsklachten in de VS door gebruik e-sigaret?

Zoals u wellicht uit de media hebt vernomen, zijn in de VS de laatste tijd verschillende meldingen gedaan over mensen die lijden aan een nieuwe onbekende longziekte. Op basis van cijfers zouden er momenteel 450 mensen aan deze ziekte lijden die gepaard gaat met kortademigheid, veroorzaakt na het gebruik van een e-sigaret. Daarbij zouden er volgens berichtgeving 5 mensen zijn overleden aan deze ziekte.

Omdat wij ons bewust zijn van het feit dat deze berichtgeving bij e-sigaret gebruikers veel vragen kunnen oproepen, vinden wij het zeer op zijn plaats om u hier nader te informeren over de situatie met betrekking tot de wettelijke (veiligheids)eisen die gelden binnen Nederland (en de EU) ten opzichte van de VS.

Wat is het verschil in regelgeving ten aanzien van de VS ten opzichte van Nederland en de EU m.b.t. de e-sigaret?

Indien u al geruime tijd gebruiker bent van een e-sigaret, zult u vermoedelijk enigszins bekend zijn met de regelgeving die van toepassing is op de aankoop en gebruik van de e-sigaret. Deze wettelijke regels gelden voor winkeliers/webshops binnen onze branche en zijn dus ook indirect op u als consument van toepassing. Voor diegenen die hiermee minder bekend zijn geven we een korte opsomming van de belangrijkste regelgeving door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) die van toepassing is op de verkoop van de e-sigaret en de bijbehorende e-liquid:

 • Geen e-sigaretten en/of navulverpakkingen worden verkocht aan personen onder de 18 jaar
 • Navulverpakkingen voor e-sigaretten mogen een maximaal nicotinegehalte hebben van 20 mg/ml
 • Verbod op verkoop van clearomizers en/of tanks groter dan 2 ml
 • Verbod op verkoop van navulverpakkingen groter dan 10 ml
 • Controle voorafgaand aan marktintroductie van producten door het RIVM
 • Verbod op alle reclame-uitingen buiten verkooppunt

In de VS kent men in het algemeen geen regelgeving ten aanzien van de verkoop en het gebruik van e-sigaretten en hieraan gerelateerde producten. Er is dus geen sprake van enige controle op producten die op de markt worden gebracht. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan indien men zelf gaat ‘experimenteren’ met het samenstellen van e-sigaretten en het mengen van e-liquid door het toevoegen van additieven zoals THC en/of een (zeer) hoog nicotinegehalte (soms tot 59 mg).

Zijn er personen in Nederland of België bekend met vergelijkbare klachten met betrekking tot de e-sigaret?

Nee, in Nederland en de EU zijn er geen vergelijkbare klachten bekend met betrekking tot het gebruik van de e-sigaret. De verwachting wordt inmiddels uitgesproken dat genoemde klachten in nauw verband staan met het gebruik van een e-sigaret en het zelf toevoegen van additieve, al dan niet (voor ons) illegale, vloeistoffen zowel door consumenten zelf als door gebrek aan controle bij producenten.

UPDATE: In Nederland is er naar aanleiding van dit verhaal een oproep geplaatst door de longartsen vereniging NVALT. Naar aanleiding van die oproep zijn er in Nederland 8 klachten binnen gekomen van mensen die klachten zouden hebben na het gebruik van de elektronische sigaret. Echter wordt er niet duidelijk gesproken over wat deze klachten exact inhouden. Dit maakt het dus nog niet duidelijk of deze direct zijn toe te schrijven zijn aan het elektronisch roken zoals we dat in de EU kennen.

Om alles even in perspectief te plaatsen: Jaarlijks sterven er in Nederland ongeveer 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Er zijn sinds de introductie van de e-sigaret in 2008 nog geen sterf gevallen bekend in Nederland of de rest van de EU.

Moeten we ons in Nederland en België zorgen maken?

Ten aanzien van de bovenvermelde beschreven situatie binnen de VS, naar onze mening niet. In de EU worden producten pas op de markt toegelaten wanneer deze voldoen aan de hoogste eisen. Daarnaast zijn gevaarlijke additieven en hoge nicotinegehalten per definitie verboden.

Ons advies is dan ook, koop altijd uw product bij een betrouwbare leverancier en koop altijd binnen de EU of beter nog, binnen Nederland. Hier worden, in tegenstelling tot in de VS, aan de hand van wettelijke regelgeving de veiligheid en kwaliteit van de producten voortdurend gecontroleerd.

Heeft u een vraag over dit artikel of wilt u meer informatie? Laat het ons dan weten door middel van een reactie of mail ons via contact@nldamp.nl.

Bron – Esigbond

Bron RTL Nieuws – Trimbos – Esigbond

Comments (3)

 • NJMassage Reply

  NJMassage is specifically what my everyday living is all about.
  I am generally attempting to learn more, not
  to mention there is forever considerably more to master! I choose to give the most beneficial help to expecting
  women of which I possibly can. I ordinarily take a look
  to the prior consultations and punch myself due to the fact that I learned a
  problem which in turn I perhaps have carried out on a prior affected individual, yet I didn’t know about this at that point.
  I exist simply by the following, even so:
  Everyone can easily continuously gain knowledge of some more concerning a problem.
  I am certainly not saying that people might extensively convert his
  or her views to do with an interest, but equipped with
  additional information, any unprejudiced man or woman may possibly. https://Stackoverflow.com/users/4402906/health-programatically

  10 maart 2023 at 19:56
 • slot777 Reply

  Great article.

  15 april 2023 at 11:03
 • livejournal Reply

  In truth, just about all subjects are even more involved than an ordinary everyday
  viewer could determine, depending on their vantagepoint.
  I’m not expressing that am an authority on this amazing question being outlined, therefore I assume it’s for some other website users to contemplate.
  I am not really wanting to make problem or be irritating.
  Alternatively, I recognize from knowledge that this will
  be the circumstance. I put into practice
  Postpartum Massage Therapy, and in my very own selected occupation, I experience it an awful
  lot. Just-graduated Perinatal Massage Therapists are apt to exaggerate
  promises; that is, these individuals don’t at this point really
  have an understanding of the restrictions of their particular “scope of practice,” and hence they
  may possibly make claims that are overbroad when talking in with patients.
  It’s the same exact occurrence; they have been introduced to a subject, don’t fully understand the full breadth of this,
  and now believe they are the Authorities.

  15 februari 2024 at 10:21

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *