Slecht nieuws over online verkoopverbod e-sigaretten

Afgelopen week ontvingen wij minder prettig nieuws: het online verkoopverbod voor e-sigaretten, waar al geruime tijd over gesproken wordt, is gepubliceerd in het Staatsblad en zal vanaf 1 juli 2023 van kracht zijn. Dit is de tweede wetgevingsmaatregel (na het smaakverbod) waarmee we binnenkort te maken krijgen.

Wat betekent het online verkoopverbod?

Het online verkoopverbod betekent dat vanaf 1 juli 2023 geen tabaksproducten of e-sigaretten meer online verkocht mogen worden. Het merkwaardige aan de invoering van deze wet is dat deze voornamelijk lijkt te zijn geschreven rondom de online verkoop van tabaksproducten en dat e-sigaretten er zonder verdere verdieping van de overheid in zijn meegenomen.

De verkoop van tabak vindt namelijk bijna niet plaats via internet, in tegenstelling tot de verkoop van e-sigaretten waarbij zeker 40% van de producten online verkocht wordt. De belangrijkste reden die de overheid hiervoor geeft, is dat het te gemakkelijk is voor jongeren om het leeftijdscontrolesysteem te omzeilen. Echter, de overheid weigert gemakkelijke oplossingen te implementeren, zoals het invoeren van een gegarandeerde werkwijze zoals deze is ingevoerd bij de online verkoop van alcohol.

Binnen deze markt is de verkoper namelijk verplicht om op het moment van aflevering de leeftijd van de gebruiker te controleren. Dit zou een oplossing zijn waarmee we gemakkelijk deze problemen kunnen oplossen zonder dat bedrijven zoals wij de deuren zullen moeten sluiten. Wij hebben onze suggesties hiervoor al omschreven op onze pagina ‘Preventie verkoop minderjarige

Tegen advies van Raad van State in

Op 6 april heeft de Raad van State (adviesorgaan van de overheid) een advies gegeven over deze wetgeving. Kort samengevat luidt het advies van de Raad van State:

De Afdeling advisering van de Raad van State maakt een opmerking over het toepasselijke EU-regelgevingskader en de notificatieplicht. Tevens maakt de Afdeling een opmerking over de effectiviteit van het verbod met het oog op de handhaving jegens aanbieders die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte.
In verband met deze opmerkingen is aanpassing wenselijk van de toelichting en zo nodig van het ontwerpbesluit. (…)
De Afdeling adviseert het voorstel (…) aan de Commissie te notificeren en de vaststelling en inwerkingtreding van het voorstel uit te stellen tot in elk geval drie maanden zijn verstreken sinds de ontvangst van de notificatie door de Commissie.

De Raad van State vraagt zich af hoe effectief het verbod is tegen aanbieders buiten de EU. Ze adviseren aanpassingen en stellen voor om de invoering van het verbod uit te stellen tot drie maanden nadat de Europese Commissie het voorstel heeft ontvangen. De overheid kiest er dus voor om het advies van de Raad van State niet op te volgen. Dit is erg bijzonder naar onze mening. We berichten al eerder over het feit dat Chinese en andere buitenlandse webwinkels momenteel actief zijn op de Nederlandse markt onder Nederlandse namen en websites.

Illegale buitenlandse import

Zoals omschreven in het advies van de Raad van State wordt er gesproken over buitenlandse webwinkels die de Nederlandse markt zullen gaan overspoelen. In de publicatie van de wetgeving, wordt er gesproken dat de overheid in gesprek zal gaan met de NVWA en de Douane om te overleggen op welke wijze deze handel tegen kan gaan. Echter kiest de overheid er eerst voor om het voor eigen ondernemers onmogelijk te maken om nog een bedrijf te kunnen voeren binnen Nederland en gaat daarna pas de problemen vanuit buitenaf aanpakken die vandaag de dag al bestaan. Wij hebben dan ook weinig vertrouwen in dat de overheid of Douane dit actief kan gaan uitvoeren.

Producten zonder nicotine

Opvallend en onverwacht is dat er binnen deze wet een uitzondering is gemaakt voor producten zonder nicotine. Omdat het kader hiervoor nog niet gereed was, wordt het verbod voor producten zonder nicotine pas op 1 januari 2024 ingevoerd (naar verwachting).

Rechtszaak

Met de brancheorganisatie (Esigbond) hebben wij de afgelopen tijd al een rechtszaak voorbereid in combinatie met de rechtszaak tegen het smaakverbod. Deze dagvaarding zal binnenkort worden gepubliceerd. Wij kunnen momenteel nog geen uitspraken doen over de vraag of wij na 1 juli nog producten aan u als klant kunnen blijven leveren.

Wij vinden het erg vervelend dat de overheid ervoor heeft gekozen onze bedrijfsvoering in Nederland dit jaar onmogelijk te maken en hebben daarom besloten de grens over te steken naar België. Binnenkort openen wij dan ook een nieuwe winkel over de grens. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de opening van deze nieuwe winkel en hoe we deze willen vormgeven.

Conclusie voor ons bedrijf

Als deze wetgeving op korte termijn wordt ingevoerd, betekent dit het einde van onze online verkoop van e-sigaretten en e-liquids. We onderzoeken nog of onze webwinkel kan blijven voortbestaan. De overheid lijkt zonder enige afweging onze sector te willen schaden, zonder rekening te houden met de gevolgen voor Nederlandse e-sigaretgebruikers. We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen en blijven vechten om ook na 1 juli aan u te kunnen blijven leveren.

Comments (6)

 • Eric Reply

  Grote tegenslag voor onze vrijheid.
  De onderdrukking in dit land wordt ieder jaar heviger.

  7 juni 2023 at 17:27
 • Bruuce Reply

  Te gek voor woorden is dit
  Wij moeten iets doen tegen dat tuig in Den Haag. Maar ook tegen al die klote activisten die er in dit land bestaan die maken alles kapot in dit land waaronder dit.
  Weg met al die kloot stichtingen niemand meer geld geven.

  29 juni 2023 at 20:04
 • R Reply

  Klote overheid. Dit soort maatregelen nemen zonder enige bewezen aanleiding? Wat was nou het probmeem? Jullie hebben toch wel heel wat andere taken om te vervullen ipv met dit bezig te houden. De overheid wil dat ik dadelijk gewoon weer tabak ga roken en dat is het hele eieren eten. Heel triest deze overheid.

  11 juli 2023 at 03:39
 • Debbie Reply

  Ik heb lang gerookt ik damp nu 15 jaar ik rookte 2 pakjes per dag ik vindt roken niet meer lekker dampen is echt mijn ding en nu dan wat mag ik dan op mijn leeftijd ik drink niet heb een maagverkleining gebruik geen drugs ben gaan dampen ik heb veel meer lucht hoest niet meer ruik alles kan het BETALEN en nu mag dit ook niet meer ook dan gaan we het eerlijk doen geen drugs drank en snacks meer eerlijk is eerlijk eens kijken of Nederland dan in opstand komt ik ben echt super boos

  19 juli 2023 at 07:44
 • Barbara Reply

  Werkelijk waar onzinnig dit. Ik ben nu 57 jaar oud en rookte sinds mijn 15e jaar. Sinds een jaar ben ik gaan Vapen en het is waar ik voel mij veel beter, heb meer lucht etc. etc. Wellicht zal dit ook gezondsheidsschade opleveren maar het is aan mij hoe hier mee om te gaan. Ik merk in ieder geval een groot verschil in mijn gezondheid en ren enthousiast weer de trap op. Ik vond het ook erg fijn om dit via het internet te bestellen.
  Ik mag mij dus nog steeds “dooddrinken”en ik mag nog steeds voedsel eten met teveel hormonen en andere kwalijke stoffen…….

  21 augustus 2023 at 12:26
 • Alwin Reply

  Schandalig en betuttelend….Wat een walgelijk beleid weer …#prochoice

  26 augustus 2023 at 13:14

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *